نشست علمی معرفی محصولات شرکت داروسازی تریتا داروی هزاره سوم با نام تجاری کامفوتریت® و اوآرسنس®